aflossing

Vormen Annuïtair, Lineair, Aflossingsvrij en Overbrugging
Boetevrij aflossen Maximaal 25% boetevrij over de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar
Automatisch
aanpassen rente bij
daling lening t.o.v. marktwaarde (MW)
Wanneer je door reguliere of extra
aflossing in een lagere MW klasse komt
vervalt automatisch de renteopslag

doelgroep

Doelgroep Starters, doorstromers en oversluiters
Leeftijd Vanaf 18 jaar
Achterstandscodering
bij BKR/ SFH
Niet toegestaan

inkomen

Dienstverband Loondienst (vast en tijdelijk), vaste uitkering of zelfstandigen. Zelfstandigen met een inkomensverklaring van Overviewz, Pentrax, Raadhuys, VIIZ of Zakelijk Inkomen
Minimum inkomen
en inkomenstoets
Minimaal gezamenlijk inkomen € 15.000,-
Toets conform TRHK
Tijdelijk zonder intentie en flex Mogelijk obv het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar. Dit gemaximeerd tot het inkomen in het laatste jaar of het huidig inkomen. Er moet sprake zijn van een huidig dienstverband.
Onregelmatigheids-toeslag Mits passend bij het beroep voor maximaal 20% van het vaste bruto jaarsalaris
Provisie en overwerk Mits passend bij het beroep maximaal 20% van de provisie of het overwerk

lening

Minimale hoofdsom De minimale 1e lening bedraagt € 70.000,-
De minimale 2e lening bedraagt € 15.000,-
Maximale hoofdsom De maximale lening bedraagt € 750.000,-
Lening ten opzichte van woningwaarde 100% van de getaxeerde marktwaarde of
koopsom (laagste)
Bouwdepot Bij verbouwing, minimaal € 2.500,-
Geldigheidsduur 6 maanden, te verlengen met 6 maanden. Rentevergoeding gelijk aan hypotheekrente, bij verlenging vervalt de rentevergoeding.
Looptijd lening Maximaal 30 jaar
Doel lening Aankoop, verbouw, herfinanciering, afkoop erfpacht, consumptief toegestaan tot 40.000,- (kredieten mogen hiervan ook worden ingelost mits de maandlast naast de hypotheeklasten past)
Looptijd overbrugging Maximaal 12 maanden
Hoogte overbrugging Verkocht: 97% van verkoopwaarde (na verlopen ontbindende voorwaarden) minus restschuld.  Onverkocht: 85% van de taxatiewaarde minus restschuld

rente- en hypotheekaanbod

Acceptatietermijn 3 weken
Geldigheid 3 maanden
Verlengingstermijn 3 maanden
Kosten verlengen De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,25% over
de hoofdsom van de lening per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand geldt. Als de rente op passeerdatum gelijk of lager is, zijn geen kosten verschuldigd
Annuleringskosten Alleen na verlenging. De kosten zijn € 500,-

rente

Rentevaste perioden 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar
Rente bij passeren/verlenging

Rente bij passeren zonder verlenging van het renteaanbod (dus binnen 3 maanden) is de laagste van:

• de rente uit de bindende overeenkomst
• de rente bij Tulp op moment van passeren.

Bij verlenging van het renteaanbod geldt de laagste van de rente uit de bindende overeenkomst en de rente op de dag waarop de verlengde geldigheid in gaat

onderpand

Woningtypen Nederlandse woningen en appartementen
die bestemd zijn en gebruikt worden voor
eigen bewoning
Minimale getaxeerde
marktwaarde
€ 100.000,-
Taxatierapport Door een gecertificeerd validatie instituut dat
tevens een overeenkomst heeft met de NRVT
Nieuwbouw Nee
Verhuisregeling Ja. Het renteaanbod dient aangevraagd te zijn uiterlijk 3 maanden na aflossing van de oude hypotheek en is maximaal 6 maanden geldig. Minimaal 1 maand voor de aflossing van de oude hypotheek moet het verzoek tot het meenemen van de rente bij Tulp kenbaar gemaakt worden via het webformulier. Dit mag zowel door adviseur als consument plaatsvinden.

verzekering

Overlijdensrisico-verzekering Dat deel van de hoofdsom van de
lening >80% van de marktwaarde
Verzekeraar In bezit van een vergunning voor
deze vorm van verzekeringen van
De Nederlandse Bank N.V.