aflossing

Vormen Annuïtair, Lineair, Aflossingsvrij en Overbrugging
Boetevrij aflossen Maximaal 25% boetevrij over de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar
Automatisch
aanpassen rente bij
daling lening t.o.v. marktwaarde (MW)
Wanneer je door reguliere of extra
aflossing in een lagere MW klasse komt
vervalt automatisch de renteopslag

doelgroep

Doelgroep Starters, doorstromers en oversluiters
Leeftijd Vanaf 18 jaar
Achterstandscodering
bij BKR/ SFH
Niet toegestaan

inkomen

Dienstverband Loondienst (vast en tijdelijk), vaste uitkering, arts in opleiding of zelfstandigen (al vanaf 1 jaar zelfstandig). Zelfstandigen met een inkomensverklaring van Overviewz, Pentrax, Raadhuys, VIIZ of Zakelijk Inkomen
Minimum inkomen
en inkomenstoets
Minimaal gezamenlijk inkomen € 15.000,-
Toets conform TRHK
Tijdelijk zonder intentie en flex Mogelijk obv het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar. Dit gemaximeerd tot het inkomen in het laatste jaar of het huidig inkomen. Er moet sprake zijn van een huidig dienstverband.
Onregelmatigheids-toeslag Mits passend bij het beroep voor maximaal 20% van het vaste bruto jaarsalaris
Provisie en overwerk Mits passend bij het beroep voor maximaal 20% van het vaste bruto jaarsalaris
Seniorenpropositie Toegestaan met en zonder NHG
Inkomensbepaling Loondienst (IBL) Voor het vaststellen van het inkomen is naast een werkgeversverklaring ook de inkomensbepaling loondienst toegestaan

lening

Minimale hoofdsom De minimale 1e lening bedraagt € 70.000,-
De minimale 2e lening bedraagt € 15.000,-
Maximale hoofdsom De maximale lening bedraagt € 1.000.000,-
Lening ten opzichte van woningwaarde 100% van de getaxeerde marktwaarde
Bouwdepot Bij verbouwing, minimaal € 2.500,-
Geldigheidsduur 9 maanden, te verlengen met 6 maanden. Rentevergoeding gelijk aan hypotheekrente, bij verlenging vervalt de rentevergoeding.
Looptijd lening Maximaal 30 jaar
Doel lening Aankoop, verbouw, herfinanciering, afkoop erfpacht. Consumptief/ vrije besteding  toegestaan tot 80% marktwaarde. Boven de 80% marktwaarde is maximaal € 40.000,- consumptief toegestaan.
Looptijd overbrugging Maximaal 12 maanden
Hoogte overbrugging Verkocht: 97% van verkoopwaarde (na verlopen ontbindende voorwaarden) minus restschuld.  Onverkocht: 85% van de taxatiewaarde minus restschuld

rente- en hypotheekaanbod

Acceptatietermijn 3 weken
Geldigheid 4 maanden
Verlengingstermijn Geen
Annuleringskosten Geen

rente

Rentevaste perioden 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar
Rente bij passeren

Rente bij passeren is de laagste van:

• de rente uit het renteaanbod

• de rente bij Tulp op moment van passeren

onderpand

Woningtypen Nederlandse woningen en appartementen
die bestemd zijn en gebruikt worden voor eigen bewoning
Getaxeerde marktwaarde Minimaal € 100.000,-. Financiering wordt altijd gebaseerd op de taxatiewaarde.
Taxatierapport Door een gecertificeerd validatie instituut dat
tevens een overeenkomst heeft met de NRVT. Voor oversluitingen tot € 400.000,- is het mogeljik om een rapport van Calcasa op te vragen (tot maximaal 90% marktwaarde).
Nieuwbouw Nee
Verhuisregeling Ja. Het renteaanbod dient aangevraagd te zijn uiterlijk 3 maanden na aflossing van de oude hypotheek en is maximaal 4 maanden geldig. Minimaal 1 maand voor de aflossing van de oude hypotheek moet het verzoek tot het meenemen van de rente bij Tulp kenbaar gemaakt worden via het webformulier. Dit mag zowel door adviseur als consument plaatsvinden.

verzekering

Overlijdensrisico-verzekering Verpanding niet verplicht
Verzekeraar In bezit van een vergunning voor
deze vorm van verzekeringen van
De Nederlandse Bank N.V.