Tulp Acceptatiegids

In de Tulp Acceptatiegids staat beschreven welke aanvragen voor een hypotheek door Tulpenhuis 1 B.V. (hierna: “Tulp”) kunnen worden geaccepteerd. Het beschreven acceptatiekader bestaat uit een set van regels met bijbehorende uitleg. Alle leningen die door Tulp worden verstrekt moeten voldoen aan de regels, zoals in dit document beschreven.

Tulp verstrekt leningen op basis van een eerste recht van hypotheek op de woning die door de aanvrager gebruikt wordt als eigen woning. Onze hypotheken zijn alleen voor aankoop, verbouwing of herfinanciering van een woning die dient als hoofdverblijf. Een tweede hypotheek is alleen mogelijk als de eerste hypotheek ook bij Tulp is afgesloten.

De aanvrager kan de lening gebruiken voor:

  • De aankoop van een bestaande woning
  • De verbouwing van de woning
  • Herfinanciering van een hypothecaire lening die nu ergens anders loopt
  • De afkoop van een langjarig of eeuwigdurend recht van erfpacht.
  • Maximaal € 40.000,- consumptieve financiering

Als een regel of de uitleg daarbij onduidelijk is en leidt tot vragen, neem dan altijd contact met ons op. Wij kunnen een toelichting geven over hoe de regels en bijbehorende uitleg geïnterpreteerd moeten worden. Bovendien geven jouw vragen en opmerkingen ons de mogelijkheid onze acceptatiegids verder te verbeteren.

Deze acceptatiegids geeft een beschrijving van algemene regels. Het is altijd mogelijk dat er onduidelijkheden of meningsverschillen ontstaan over wat in de acceptatiegids is beschreven. Daarom heeft Tulp te allen tijde het recht om per situatie te beslissen hoe te handelen en daarbij – zo nodig – af te wijken van de regels in dit document.