totstandkoming rente

De hypotheekrente is opgebouwd uit meerdere onderdelen.
Al deze onderdelen kunnen de hoogte van de rente beïnvloeden.
De rente van Tulp Hypotheken bestaat onder andere uit:

  • Kosten die de investeerder van het geld rekent
  • De kosten van Tulp Hypotheken
  • De kosten voor administratie en beheer van de hypotheek bij Stater
  • Een winstmarge voor Tulp.

kosten van investeerder

Tulp Hypotheken gebruikt geen spaargeld om de hypotheken te kunnen verstrekken zoals banken dat kunnen doen. Wij hebben afspraken met – voornamelijk – buitenlandse partijen die geld ter beschikking stellen. Daarmee verstrekt Tulp Hypotheken hypotheekleningen in Nederland. Deze buitenlandse partijen zien Nederlandse hypotheken als een goede en betrouwbare investering omdat de Nederlanders erom bekend staan de hypotheekrente en aflossing netjes te betalen.

Door veranderingen in de internationale kapitaalmarkt, in de huizenmarkt of in regels van de overheid, kunnen de risico’s veranderen. De kosten om deze risico’s af te dekken worden verwerkt in de rente. Een voorbeeld hiervan is de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van je huis. Hoe hoger je lening is ten opzichte van de waarde van je woning, hoe hoger dit risico is. Klanten die veel lenen ten opzichte van de waarde van de woning betalen een kleine risico-opslag op de rente. Hoe hoger de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning, des te hoger is de risico-opslag.

kosten van tulp hypotheken

Als hypotheekverstrekker maken we kosten. Deze kosten rekenen we door in de rentes voor onze hypotheken. Denk aan de kosten voor onze mensen, de gebouwen en computers.

kosten van stater

Stater verzorgt de afhandeling en het beheer van onze hypotheken. Hieraan zijn kosten verbonden die in de rente worden opgenomen.

marge

Om als bedrijf te blijven bestaan, moet er geld verdiend worden. Dit is de winstmarge. Ook hiervoor zit er een opslag in de rente.