hypotheek

 • Welke vormen van zekerheid kent Tulp en welke eisen stelt zij hieraan?

  Om de risico’s voor Tulp Hypotheken te beheersen vraagt Tulp Hypotheken bepaalde zekerheden aan haar klanten, zoals een pandrecht, een hypotheekrecht en een overlijdensrisicoverzekering.

  • Hypotheekrecht: je geeft Tulp Hypotheken het recht om het huis te verkopen wanneer de hypotheeklasten langdurig niet worden betaald
  • Pandrecht: je geeft Tulp Hypotheken het recht om kosten in te houden op sommige van jouw vorderingen (zoals de uitkering van een verzekering) of goederen wanneer de hypotheeklasten langdurig niet worden betaald
  • Overlijdensrisicoverzekering: Er is bij Tulp geen verplichting tot het verpanden van een overlijdensrisicoverzekering. Indien gewenst is het wel mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering te verpanden aan een hypotheek bij Tulp.
 • Welke stukken moet ik allemaal aanleveren voor een hypotheek?

  In het door ons uitgebrachte renteaanbod staat een checklist met aan te leveren stukken. Daarin kun je precies zien welke documenten je in ieder geval moet aanleveren om de hypotheek in orde te maken. Voor het adviesgesprek zal de adviseur aangeven welke stukken er nodig zijn.

 • Wat zijn de risico’s van aflossingsvrij?

  Een aflossingsvrije hypotheek kent ook risico’s. De lasten kunnen bijvoorbeeld veranderen als de hypotheekrenteaftrek vervalt of als je met pensioen gaat.
  Bespreek deze situaties goed met je adviseur.

 • Wat is de maximale looptijd van een Tulp hypotheek?

  De looptijd van een Tulp hypotheek is maximaal 30 jaar.

 • Wat is bereidstellingsprovisie?

  Vanaf 16 december 2019 is een renteaanbod bij Tulp Hypotheken is 4 maanden geldig. Mocht je niet binnen 4 maanden kunnen passeren, dan je kan na 4 maanden een nieuw renteaanbod aanvragen, hiervoor geldt dan wel de rente van dat moment. Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

  Tot 15 december 2019 gold het volgende: Een rente- en hypotheekaanbod bij Tulp Hypotheken is 3 maanden geldig. Mocht die periode te kort zijn om te passeren bij de notaris, dan kun je het hypotheekaanbod eenmalig met 3 maanden verlengen via je hypotheekadviseur. Als je het hypotheekaanbod verlengt, gaan wij ervan uit dat je de hypotheek daadwerkelijk afneemt, ongeacht de renteontwikkeling. Tulp Hypotheken brengt daarom bij een verlenging van het hypotheekaanbod 0,25% over de hoofdsom per maand, of een deel van de maand, in rekening, als op de datum van passeren van de uiteindelijke hypotheekakte de rente bij Tulp Hypotheken voor soortgelijke geldleningen hoger is dan de rente in jouw hypotheekaanbod. Deze kosten worden bereidstellingsprovisie genoemd.

 • Wat gebeurt er aan het einde looptijd mijn aflossingsvrije hypotheek?

  Ook een aflossingsvrije hypotheek moet je uiteindelijk aflossen. Tijdens de looptijd betaal je alleen rente waardoor je hypotheekschuld niet daalt.
  Aan het einde van de looptijd zal je de aflossingsvrije hypotheek dus moeten terugbetalen. Dit kan met de verkoopopbrengst van je eigen huis, met spaargeld of met ander vermogen.

  Indien je niet kunt aflossen aan het einde van de looptijd kun je de hypotheek mogelijk verlengen.
  Let op dat de hypotheekrenteaftrek dan vaak vervalt en dat opnieuw getoetst wordt of je de nieuwe, vaak hogere, hypotheeklasten kunt dragen.

 • Wanneer ik het hypotheekaanbod van Tulp Hypotheken niet accepteer, moet ik dan annuleringskosten betalen?

  Vanaf 16 december 2019 is het aanbod van Tulp Hypotheken 4 maanden geldig en zijn er geen annuleringskosten van toepassing.

  Voor aanbiedingen t/m 15 december 2019 geldt: Indien je een hypotheekaanbod annuleert en je hebt geen verlengingsvoorstel getekend, dan betaal je geen annuleringskosten. Bij annulering van het hypotheekaanbod na verlenging wordt er € 500,- aan annuleringskosten in rekening gebracht.

 • Waar kan ik een Tulp hypotheek aanvragen?

  Een Tulp hypotheek kun je aanvragen via een hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Voor welke doelen mag een Tulp hypotheek aangevraagd worden?
  • Een Tulp hypotheek mag alleen gebruikt worden voor bestaande woningen of appartementen en voor nieuwbouwwoningen
  • In Nederland
  • Met als doel wonen (dus geen huizen die verhuurd worden of voor een deel als winkelpand gebruikt worden)
  • Die in het bezit zijn, of op passeerdatum komen, van de aanvrager(s) van de Tulp hypotheek
  • Die minimaal € 100.000,- waard zijn (aan te tonen via een taxatierapport).
 • Moet ik een taxatierapport op laten maken om een Tulp hypotheek te kunnen krijgen?

  Ja, in de meeste gevallen wel. Om de waarde van het onderpand te bepalen moet je als aanvrager van een Tulp hypotheek een taxatierapport op laten maken. De taxatie mag worden uitgevoerd door een taxateur naar keuze. Het taxatierapport dient door NWWI gevalideerd te worden. Je hypotheekadviseur kan je hier meer over vertellen.

  Bij een hypotheek met een verstrekking tot maximaal 90% marktwaarde is het ook mogelijk om een desktoptaxatie van Calcasa of een NRVT Bureauwaardering te gebruiken. Dit is vaak goedkoper dan een taxatierapport. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.

 • Met welke bijkomende kosten moet ik rekening houden?

  Bij het kopen van een huis zijn er meer kosten dan de aankoopprijs alleen. Een overzicht van de meest voorkomende kosten met een indicatie hiervan zijn:
  Eenmalige kosten

  • Notariskosten (leveringsakte + hypotheekakte). Bij een koopsom en hypotheek van € 250.000 liggen de notariskosten naar schatting meestal rond € 1.000 voor beide aktes samen.
  • Kosten Koper, de overdrachtsbelasting (2 % van de koopsom) en de notaris- en kadasterkosten voor de eigendomsakte vormen samen de ‘kosten koper’ (k.k.).
  • Advies- en Bemiddelingskosten. De hypotheekadviseur berekent kosten voor advies en bemiddeling. Deze kosten betaal je via een adviesnota. De hypotheekadviseur vraagt hiervoor een vast bedrag of een uurvergoeding.
  • Borgtochtprovisie NHG indien je hypotheek onder de voorwaarden van NHG wordt afgesloten. De kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn 0,7% van het hypotheekbedrag.
  • Bankgarantie. De kosten van een bankgarantie zijn meestal 1% van het bedrag waarvoor garant wordt gestaan.
  • Rente en kosten overbruggingskrediet.
  • Taxatiekosten. Om zeker te weten dat het huis voldoende waard is als onderpand, moet je de woning laten taxeren door een gecertificeerde partij. Hiervoor betaal je doorgaans enkele honderden euro’s.
  • Makelaarskosten. De makelaarskosten voor een aankoopopdracht zijn meestal lager dan voor een verkoopopdracht. Een makelaar heeft bij een aankoopopdracht doorgaans minder werk.
 • Mag ik mijn aflossingsvrije hypotheek tussentijds aflossen?

  Je kunt bij Tulp op je aflossingsvrije hypotheek aflossen. Ook bij annuïtaire en lineaire hypotheken is dit mogelijk. Dit verlaagt je maandelijkse lasten en je risico.

  Bij de tulp compleet hypotheek kan je onbeperkt uit eigen middelen aflossen, en anders 10% boetevrij! Heb je voor 2022 een hypotheek afgesloten bij Tulp dan kun je 25% boetevrij aflossen.

  Daarnaast daalt je rente bij Tulp ook automatisch mee zodra je door je aflossing in een lagere risicocategorie terecht komt.

 • Mag iedere taxateur mijn woning taxeren?

  Ja, in de meeste gevallen wel. Om de waarde van het onderpand te bepalen moet je als aanvrager van een Tulp hypotheek een taxatierapport op laten maken. De taxatie mag worden uitgevoerd door een taxateur naar keuze. Het taxatierapport dient door NWWI gevalideerd te worden. Je hypotheekadviseur kan je hier meer over vertellen.

  Bij een hypotheek met een verstrekking tot maximaal 90% marktwaarde is het ook mogelijk om een desktoptaxatie van Calcasa of een NRVT Bureauwaardering te gebruiken. Dit is vaak goedkoper dan een taxatierapport. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.

 • Kan ik via Tulp een bankgarantie krijgen?

  Tulp Hypotheken biedt in samenwerking met BNP Paribas Cardif de mogelijkheid om een Garantiestelling af te sluiten. De aanvraag kan door je adviseur worden ingevuld op www.woongarant.nl/tulp. De vaste kosten hiervoor zijn € 300,-.

   

 • Kan ik mijn rente/hypotheekaanbod verlengen?

  Het renteaanbod van de tulp compleet hypotheek is 4 maanden geldig. Mocht passeren binnen deze periode niet lukken, dan kun 2 maanden verlening aanvragen. Aan de verleningen kunnen mogelijk kosten verbonden zijn. Je hypotheekadviseur kan je hier meer over vertellen.

   

 • Kan ik met een restschuld een Tulp hypotheek sluiten?

  Ja dat is mogelijk. Wanneer je een (fiscaal aftrekbare) lening voor de restschuld van de verkoop van een woning hebt, houden wij bij een nieuwe Tulp hypotheek rekening met de netto maandlast van deze lening. Dit kan gevolgen hebben voor de maximale hypotheek die je bij Tulp Hypotheken kunt krijgen.

 • Kan ik een tweede hypotheek afsluiten?

  Als de eerste hypotheek een Tulp hypotheek is en er geen betalingsachterstand is geweest op de lening, kun je een aanvraag voor een verhoging of tweede hypotheek indienen. Dit doe je via je hypotheekadviseur.

 • Kan een tweede woning gefinancierd worden met een Tulp hypotheek?

  Nee. Tulp Hypotheken verstrekt alleen leningen voor de eigen woning (het hoofdverblijf).

 • Ik wil een nieuwbouwwoning kopen, kan ik een Tulp hypotheek krijgen?

  Ja, het is mogelijk om een hypotheek af te sluiten voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.

 • Ik heb een tijdelijk contract bij mijn werkgever, kan ik een Tulp hypotheek krijgen?

  Indien je proeftijd is verstreken en je werkgever een intentieverklaring heeft afgegeven, kun je ook met een tijdelijk contract een Tulp hypotheek aanvragen. Dit doe je via je hypotheekadviseur. Heb je geen intentieverklaring? Dan kunnen we je inkomen misschien toch meenemen onder de normen voor flexibele arbeidsrelaties. Vraag je hypotheekadviseur naar de exacte normen.

 • Ik heb een codering bij BKR, kan ik dan toch een Tulp hypotheek krijgen?

  Als sprake is van een achterstands- of herstelcodering bij het BKR is het niet mogelijk om een Tulp hypotheek af te sluiten. Informeer voor meer informatie bij je hypotheekadviseur.

 • Hoeveel mag ik aflossingsvrij lenen?

  Bij Tulp mag je maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij financieren. Onder voorwaarden kan je bij de tulp compleet hypotheek zelfs 75% aflossingsvrij lenen.

  Had je op 1 januari 2013 al een aflossingsvrije hypotheek? Dan val je onder het overgangsrecht en blijf je in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, ook als je niet maandelijks aflost (zoals bij een aflossingsvrije hypotheek).Je behoudt dan je hypotheekrenteaftrek als je opnieuw een aflossingsvrije hypotheek afsluit. Bedenk wel dat de duur hiervan beperkt is.

  Iedereen die sinds 1 januari 2013 voor het eerst een hypotheek heeft afgesloten komt alleen in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als deze in 30 jaar volledig lineair of annuïtair wordt afgelost.

 • Hoeveel kan ik maximaal lenen?

  Een hypotheekadviseur kan exact voor je berekenen hoeveel je in jouw situatie kunt lenen. Om een indicatie te krijgen, kun je alvast de maximale-hypotheekberekening doen.

 • Hoe lang is het rente/hypotheekaanbod van een Tulp hypotheek geldig?

  Het renteaanbod hoeft niet getekend retour te worden aangeleverd bij Tulp.

  Voor je tulp compleet hypotheek moeten binnen 3 maanden na het uitbrengen van het renteaanbod alle aan te leveren hypotheekstukken bij Tulp binnen zijn. Wanneer Tulp akkoord is met de ingezonden stukken, dan wordt het renteaanbod omgezet in een hypotheekaanbod.

  De geldigheidsduur van de tulp compleet hypotheek is 4 maanden. Het is mogelijk de geldigheidsduur van een renteaanbod met 2 maanden te verlengen, mogelijk zitten hier kosten aan verbonden.

 • Geeft Tulp Hypotheken ook hypotheekadvies?

  Tulp Hypotheken geeft zelf geen hypotheekadvies. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.