Verbeteringen voor de Tulp Riant Hypotheek

Tulp nieuws | Gepubliceerd op 13 maart 2023

Goed nieuws!

Wij hebben een aantal verbeteringen in onze acceptatie criteria doorgevoerd voor de Tulp Riant Hypotheek.
Bij Tulp luisteren we graag naar adviseurs om te kijken waar het beter kan en waar behoeftes aan verandering zijn.
Op basis van jullie feedback hebben we onze acceptatievoorwaarden verbeterd. Dankzij jullie en voor de klant.

Hieronder vind je een kort overzicht van de verbeteringen. En raadpleeg voor een uitgebreide uitleg de vernieuwde acceptatiegids.

De belangrijkste wijzigingen

Desktop taxatie ook voor aankoop
Vanaf maandag 13 maart 2022 is de Calcasa desktoptaxatie ook mogelijk bij een aankoop van een onderpand tot 80% van de getaxeerde marktwaarde.

Vervallen risico-opslag
Om in een lagere risicoklasse terecht te komen, kan een klant een nieuw taxatierapport of Calcasa desktop die voldoet aan de gestelde betrouwbaarheidsfactoren aanleveren. Dat zorgt voor meer gemak en lagere kosten.

Bepaling maandlast uit studielening
Ook is er een wijziging van de de bepaling voor de maandlast van een DUO lening. Tulp volgt de regeling zoals deze is voorgeschreven door NHG. Als uit correspondentie van DUO blijkt dat er sprake is van een extra aflossing op het leningbedrag, mag worden uitgegaan van de resterende hoofdsom.

Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid
De aanvraag voor een ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan ingediend worden wanneer de lening minimaal 6 maanden in beheer is.

Meer informatie vind je in de vernieuwde acceptatiegids.

Deel dit bericht: Copied