de meest gestelde vragen vragen en antwoorden

 • Waar kan ik mijn jaaroverzicht vinden?

  Mijn Tulp Beheer biedt je het jaaroverzicht.

 • Mijn rentevaste periode loopt af, hoe kan ik een nieuwe rente kiezen?

  Aan het einde van de rentevastheidsperiode ontvang je, ongeveer 3 maanden voor het aflopen van deze periode, een rente-aankondigingsbrief. Hierin word je eenzelfde rentevastheidsperiode aangeboden als je al hebt, maar dan tegen de nieuwe geldende rentetarieven. Bij deze brief ontvang je ook een rentekeuzevolmacht. Als je een andere rentevaste periode wilt kiezen, dan kun je gebruik maken van deze volmacht.

 • Ik wil aflossen op mijn hypotheek, zijn hieraan kosten verbonden?

  Bij de tulp compleet hypotheek (startdatum in of na 2022) kun je onbeperkt uit eigen middelen aflossen zonder bijkomende kosten. Wil je aflossen uit opnieuw geleend geld dan kan het zijn dat hierover een vergoeding wordt berekend.
  Deze vergoeding wordt alleen in rekening gebracht wanneer op het moment van aflossen de rente van een soortgelijke Tulp hypotheek lager is dan de rente die je nu betaalt. Is de rente op het moment van aflossen gelijk of hoger dan betaal je geen uitstapkosten.

  Het bedrag van de vergoeding is gelijk aan de contante waarde van het verschil tussen de rente die je betaalt en de rente voor soortgelijke leningen voor de resterende duur van de rentevaste periode. Bij de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van de uitstaande hoofdsom op het moment van aflossen en de afgesproken aflossingsmethodiek tot het einde van de rentevaste periode (of de duur van de lening als deze korter is). Als Tulp geen rentevaste periode kent die gelijk is aan het restant van de rentevaste periode, dan wordt de hoogste rente van de naast-kortere- en naast-langere-rentevaste periode genomen.

  Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden van de tulp compleet hypotheek of raadpleeg je hypotheekadviseur.

  Bij de tulp hypotheek (startdatum voor 2022) kun je per kalenderjaar 25% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen zonder bijkomende kosten. Wil je meer aflossen dan kan het zijn dat hierover uitstapkosten worden berekend. Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden van de tulp hypotheek of raadpleeg je hypotheekadviseur.

 • Ik wil iets wijzigen aan mijn persoonlijke gegevens, hoe doe ik dit?

  Wijzigingen, zoals een andere bankrekening, geef je door aan Stater. Dit doe je via info@stater.nl, via het Contact Center van Stater op telefoonnummer 033-4509300 of via Mijn Tulp Beheer.
  Heb je ingrijpendere wijzigingen of verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, ga dan naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een andere hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Ik kan mijn hypotheekrente niet betalen, wat moet ik doen?

  Wij adviseren je om contact op te nemen met Hypocasso, waarmee wij samenwerken. Je kunt een mail sturen naar info@hypocasso.nl of bellen naar 033-4229411. Neem ook contact op met je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een andere hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Wanneer wordt het maandbedrag van mijn rekening afgeschreven?

  De rente en aflossing die je aan Tulp Hypotheken moet betalen worden ongeveer twee werkdagen voor het einde van de maand van je rekening afgeschreven. Als de hypotheekakte wordt ondertekend na de vijftiende dag van de maand, vindt de eerste afschrijving plaats aan het einde van de daaropvolgende maand.

 • Met welke bijkomende kosten moet ik rekening houden?

  Bij het kopen van een huis zijn er meer kosten dan de aankoopprijs alleen. Een overzicht van de meest voorkomende kosten met een indicatie hiervan zijn:
  Eenmalige kosten

  • Notariskosten (leveringsakte + hypotheekakte). Bij een koopsom en hypotheek van € 250.000 liggen de notariskosten naar schatting meestal rond € 1.000 voor beide aktes samen.
  • Kosten Koper, de overdrachtsbelasting (2 % van de koopsom) en de notaris- en kadasterkosten voor de eigendomsakte vormen samen de ‘kosten koper’ (k.k.).
  • Advies- en Bemiddelingskosten. De hypotheekadviseur berekent kosten voor advies en bemiddeling. Deze kosten betaal je via een adviesnota. De hypotheekadviseur vraagt hiervoor een vast bedrag of een uurvergoeding.
  • Borgtochtprovisie NHG indien je hypotheek onder de voorwaarden van NHG wordt afgesloten. De kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn 0,7% van het hypotheekbedrag.
  • Bankgarantie. De kosten van een bankgarantie zijn meestal 1% van het bedrag waarvoor garant wordt gestaan.
  • Rente en kosten overbruggingskrediet.
  • Taxatiekosten. Om zeker te weten dat het huis voldoende waard is als onderpand, moet je de woning laten taxeren door een gecertificeerde partij. Hiervoor betaal je doorgaans enkele honderden euro’s.
  • Makelaarskosten. De makelaarskosten voor een aankoopopdracht zijn meestal lager dan voor een verkoopopdracht. Een makelaar heeft bij een aankoopopdracht doorgaans minder werk.
 • Waar kan ik een Tulp hypotheek aanvragen?

  Een Tulp hypotheek kun je aanvragen via een hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Ik heb een tijdelijk contract bij mijn werkgever, kan ik een Tulp hypotheek krijgen?

  Indien je proeftijd is verstreken en je werkgever een intentieverklaring heeft afgegeven, kun je ook met een tijdelijk contract een Tulp hypotheek aanvragen. Dit doe je via je hypotheekadviseur. Heb je geen intentieverklaring? Dan kunnen we je inkomen misschien toch meenemen onder de normen voor flexibele arbeidsrelaties. Vraag je hypotheekadviseur naar de exacte normen.

 • Hoeveel kan ik maximaal lenen?

  Een hypotheekadviseur kan exact voor je berekenen hoeveel je in jouw situatie kunt lenen. Om een indicatie te krijgen, kun je alvast de maximale-hypotheekberekening doen.