rente

 • Wat zijn de rentetarieven van de tulp compleet hypotheek?

  Wij hebben diverse rentevaste periodes. We hebben altijd de actuele rentetarieven voor je paraat.

 • Wat is het jaarlijkse kostenpercentage?

  Het JKP is een afkorting van ‘jaarlijks kostenpercentage’. JKP drukt de totale kosten van de hypotheeklening uit in een jaarlijks percentage. De totale kosten van de hypotheeklening bestaan uit: het rentepercentage, de eenmalig gemaakte kosten en de regelmatig terugkerende kosten. Met het JKP kun je een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders. Je treft het JKP aan in het renteaanbod, het hypotheekaanbod en het hierbij gevoegde informatieblad (ESIS: European Standardized Information Sheet).
  In het JKP nemen we de volgende kosten op, indien en voor zover de adviseur deze aan ons doorgeeft: taxatiekosten, kosten bouwkundige keuring, kosten bankgarantie, premie overlijdensrisicoverzekering/levensverzekering, premie opstalverzekering, bemiddelingskosten ten behoeve van de lening en/of aankoop van de woning, advieskosten, kosten inschrijving hypotheekregister.

 • Waaruit bestaat de rente die ik betaal op mijn hypotheek?

  De rente die je betaalt, is afhankelijk van de hoogte van je lening ten opzichte van de waarde van je woning. Tulp rekent vanaf een bepaalde marktwaarde een risico-opslag. Deze wordt hoger als je een hogere hypotheek afsluit ten opzichte van de waarde van het onderpand.

 • Mijn rentevaste periode loopt af, hoe kan ik een nieuwe rente kiezen?

  Aan het einde van de rentevastheidsperiode ontvang je, ongeveer 3 maanden voor het aflopen van deze periode, een rente-aankondigingsbrief. Hierin word je eenzelfde rentevastheidsperiode aangeboden als je al hebt, maar dan tegen de nieuwe geldende rentetarieven. Bij deze brief ontvang je ook een rentekeuzevolmacht. Als je een andere rentevaste periode wilt kiezen, dan kun je gebruik maken van deze volmacht.

 • Krijg ik mijn definitieve rente schriftelijk bevestigd na het passeren van de akte bij de notaris?

  Ja. Na het passeren ontvang je een schriftelijke bevestiging waarin wij de passeerrente vermelden. Die is gelijk aan of lager dan de rente in het renteaanbod en/of hypotheekaanbod, maar nooit hoger.

 • Kan ik tussentijds mijn rentevaste periode wijzigen?

  Wil je tussentijds de rentevaste periode wijzigen? Ga voor dit soort ingrijpende verzoeken en andere verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een andere hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • De rente in mijn rente- en hypotheekaanbod is hoger dan de huidige rente, welke rente krijg ik bij passeren?

  Per product is dit anders. Bij onze Tulp compleet hypotheek kijken we welke rente het laagste is, de rente uit je hypotheekaanbod of de rente op het moment van passeren. Na passeren sturen wij een schriftelijke bevestiging waarin wij de passeerrente vermelden. Deze is dus nooit hoger dan de rente in je hypotheekaanbod, maar kan dus wel lager zijn. Deze zogenaamde dagrente geldt voor de hele periode van 4 maanden. Bij de Tulp Riant hypotheek is de rente in het renteaanbod ook de rente van passeren.

  Tot 15 december 2019 kende de offerte een geldigheidstermijn van 3 maanden, met de mogelijkheid om 3 maanden te verlengen. Heb je je hypotheekaanbod verlengd dan wordt op moment van verlengen gekeken welke rente het laagst is. De rente uit je hypotheekaanbod of de rente voor soortgelijke geldleningen, die Tulp hanteert op de laatste dag van de geldigheid van het hypotheekaanbod. Na verlenging van je hypotheekaanbod daalt je rente niet meer mee.