betalen en aflossen

 • Welke mogelijkheden heb ik voor het aflossen van mijn Tulp hypotheek?

  Een Tulp hypotheek kun je aflossen met de maandelijkse aflossing van je annuïtaire of lineaire hypotheek. De hoogte van je maandelijkse aflossing hangt af van de hoogte van de hypotheek, het rentepercentage en de duur van de hypotheek. Klik hier voor een inzicht in je maandlasten. Bij een aflossingsvrije hypotheek is er geen maandelijkse aflossing.
  Gedurende de looptijd van je hypotheek kun je bij alle hypotheekvormen ook extra aflossingen doen met een minimum van € 500,-. Neem hiervoor contact op met Stater via info@stater.nl of bel 033-4509300 (Stater Contact Center).

 • Wat gebeurt er als ik mijn hypotheekrente en/of aflossing niet of niet tijdig betaal?

  Als je de rente en aflossing van je hypotheek niet op tijd hebt betaald, moet je een extra vergoeding betalen. Deze vergoeding wordt berekend door te kijken naar de datum waarop het geld bij Stater binnen had moeten zijn en de datum waarop het geld daadwerkelijk binnen is gekomen. De extra vergoeding wordt berekend door de wettelijke rente te berekenen over het nog te betalen bedrag.

 • Wat gebeurt er aan het einde looptijd mijn aflossingsvrije hypotheek?

  Ook een aflossingsvrije hypotheek moet je uiteindelijk aflossen. Tijdens de looptijd betaal je alleen rente waardoor je hypotheekschuld niet daalt.
  Aan het einde van de looptijd zal je de aflossingsvrije hypotheek dus moeten terugbetalen. Dit kan met de verkoopopbrengst van je eigen huis, met spaargeld of met ander vermogen.

  Indien je niet kunt aflossen aan het einde van de looptijd kun je de hypotheek mogelijk verlengen.
  Let op dat de hypotheekrenteaftrek dan vaak vervalt en dat opnieuw getoetst wordt of je de nieuwe, vaak hogere, hypotheeklasten kunt dragen.

 • Wanneer wordt het maandbedrag van mijn rekening afgeschreven?

  De rente en aflossing die je aan Tulp Hypotheken moet betalen worden ongeveer twee werkdagen voor het einde van de maand van je rekening afgeschreven. Als de hypotheekakte wordt ondertekend na de vijftiende dag van de maand, vindt de eerste afschrijving plaats aan het einde van de daaropvolgende maand.

 • Waar kan ik doorgeven dat ik een deel wil aflossen op mijn hypotheek?

  Wijzigingen, zoals algehele aflossing of een deelroyement, geef je door aan Stater. Dit doe je via info@stater.nl of via het contact center van Stater op 033-4509300. Wij adviseren echter om voor dergelijke wijzigingen contact op te nemen met je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Naar welk rekeningnummer kan ik een extra aflossing overmaken?

  Indien je extra wilt aflossen op je hypotheek kun je deze aflossing overmaken op onderstaande rekeningen:

  Stg. Ontvangsten TH2 Incasso Tulp Compleet NL69 ABNA 088.61.72.306
  Stg. Ontvangsten TH2 Incasso Groene Hart NL30 ABNA 010.19.75.635
  Stg. Ontvangsten TH2 Incasso bunq NL36 ABNA 010.81.05.636
  OLB_Tulp Riant -Incasso- NL69 RABO 037.79.30.601
  Stichting Tulpenhuis Ontvangsten NL02ABNA055.46.12.089 t.n.v.

  Graag onder vermelding van “EXTRA AFLOSSING naam, je leningnummer & leningdeelnummer”

 • Mag ik mijn aflossingsvrije hypotheek tussentijds aflossen?

  Je kunt bij Tulp op je aflossingsvrije hypotheek aflossen. Ook bij annuïtaire en lineaire hypotheken is dit mogelijk. Dit verlaagt je maandelijkse lasten en je risico.

  Bij de tulp compleet hypotheek kan je onbeperkt uit eigen middelen aflossen, en anders 10% boetevrij! Heb je voor 2022 een hypotheek afgesloten bij Tulp dan kun je 25% boetevrij aflossen.

  Daarnaast daalt je rente bij Tulp ook automatisch mee zodra je door je aflossing in een lagere risicocategorie terecht komt.

 • Is mijn Tulp hypotheek na 30 jaar altijd helemaal afgelost?

  Indien je een Tulp hypotheek hebt die volledig annuïtair of lineair is zal deze na 30 jaar helemaal zijn afgelost. We kunnen ook een kortere looptijd van de lening afspreken. Heb je een aflossingsvrije hypotheek, dan los je gedurende de looptijd niet af, maar doe je dit aan het eind van de looptijd. Zie de verdere mogelijkheden hiervoor op https://tulphypotheken.nl/hypotheken/aflossingsvrije-hypotheek/

   

 • In mijn hypotheekaanbod staat een hoger termijnbedrag dan wordt afgeschreven, hoe kan dat?

  Tulp Hypotheken kijkt bij het passeren welke rente het laagste is. De rente in het hypotheekaanbod of de rente die bij Tulp Hypotheken voor soortgelijke leningen geldt op het moment dat je hypotheek passeert. De afgeschreven rente is dus nooit hoger dan in de offerte staat vermeld. Na het passeren sturen wij een schriftelijke bevestiging waarin wij de passeerrente vermelden.

 • Ik wil mijn totale hypotheek aflossen, waar kan ik dit doorgeven?

  Indien je de hele hypotheek wilt aflossen kun je bij Stater een aflosnota opvragen.

 • Ik wil iets wijzigen aan mijn persoonlijke gegevens, hoe doe ik dit?

  Wijzigingen, zoals een andere bankrekening, geef je door aan Stater. Dit doe je via info@stater.nl, via het Contact Center van Stater op telefoonnummer 033-4509300 of via Mijn Tulp Beheer.
  Heb je ingrijpendere wijzigingen of verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, ga dan naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een andere hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Ik wil aflossen op mijn hypotheek, zijn hieraan kosten verbonden?

  Bij de tulp compleet hypotheek (startdatum in of na 2022) kun je onbeperkt uit eigen middelen aflossen zonder bijkomende kosten. Wil je aflossen uit opnieuw geleend geld dan kan het zijn dat hierover een vergoeding wordt berekend.
  Deze vergoeding wordt alleen in rekening gebracht wanneer op het moment van aflossen de rente van een soortgelijke Tulp hypotheek lager is dan de rente die je nu betaalt. Is de rente op het moment van aflossen gelijk of hoger dan betaal je geen uitstapkosten.

  Het bedrag van de vergoeding is gelijk aan de contante waarde van het verschil tussen de rente die je betaalt en de rente voor soortgelijke leningen voor de resterende duur van de rentevaste periode. Bij de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van de uitstaande hoofdsom op het moment van aflossen en de afgesproken aflossingsmethodiek tot het einde van de rentevaste periode (of de duur van de lening als deze korter is). Als Tulp geen rentevaste periode kent die gelijk is aan het restant van de rentevaste periode, dan wordt de hoogste rente van de naast-kortere- en naast-langere-rentevaste periode genomen.

  Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden van de tulp compleet hypotheek of raadpleeg je hypotheekadviseur.

  Bij de tulp hypotheek (startdatum voor 2022) kun je per kalenderjaar 25% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen zonder bijkomende kosten. Wil je meer aflossen dan kan het zijn dat hierover uitstapkosten worden berekend. Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden van de tulp hypotheek of raadpleeg je hypotheekadviseur.

 • Ik kan mijn hypotheekrente niet betalen, wat moet ik doen?

  Wij adviseren je om contact op te nemen met Hypocasso, waarmee wij samenwerken. Je kunt een mail sturen naar info@hypocasso.nl of bellen naar 033-4229411. Neem ook contact op met je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een andere hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.