Persbericht

Tulp Hypotheken voegt 90% LTV klasse toe aan aanbod

Utrecht, 11 oktober 2018 – Tulp Hypotheken biedt vanaf morgen ook de 90% LTV klasse aan. En hanteert daarbij een scherp tarief.

Tulp Hypotheken bood al 60%, 80% en 100% LTV aan. Met het tarief kunnen klanten die beginnen op 100% LTV – wanneer er voldoende afgelost wordt – eerder dan voorheen profiteren van een rentedaling. Wat natuurlijk ook weer ten goede komt aan de looptijdrente.

Paul Wessels, directeur van Tulp Hypotheken:
”Wij zijn blij dat we nu ook deze nieuwe LTV klasse kunnen introduceren. We denken dat we onze klanten hiermee nog beter kunnen bedienen.”

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Paul Wessels
telefoon 030-3070500 of e-mail p.wessels@tulphypotheken.nl