Het Nederlandse Tulp Hypotheken ziet toekomst in buitenlandse investeerders

Persbericht | Gepubliceerd op

Tulp Hypotheken is een Nederlandse geldverstrekker. Opgericht door drie Nederlanders, met als doelstelling om duidelijke en eerlijke hypothecaire leningen te verstrekken. Het geld waarmee de Hypotheken worden verstrekt, komt echter vanuit “het buitenland”. Waarom kiest Tulp Hypotheken zo duidelijk om buitenlandse investeerders te gebruiken om de hypotheken voor haar klanten te financieren?

Het is een eenvoudig verhaal. Dat start met de verwachte groei van de nationale hypotheekschuld. Door regelgeving als Basel IV en Solvency 2 is deze groei door banken en verzekeraars niet meer te financieren op de gebruikelijke manier. Dat geeft ruimte voor Tulp om samen met buitenlandse investeerders hypotheken te verstrekken tegen scherpe rentes.

Groei nationale hypotheeksom
De hypotheeksom in Nederland ligt rond de € 700 miljard. Dit is geen nieuws, het bedrag schommelt al jaren rond dit niveau.
Alle publiekscampagnes en fiscale maatregelen om af te lossen ten spijt.

Het goede nieuws is dat de gemiddelde schuld ten opzichte van de waarde van de woning afneemt.
De groei van de totale hypotheeksom die op korte termijn zal plaatsvinden is verklaarbaar. Ook de Nederlandse Bank (DNB) verschaft daarover in een rapport uit 2016* duidelijk inzicht. Oorzaken zijn onder andere achterstand in de bouw van woningen. Maar ook sociaal-demografische ontwikkelingen als het feit dat ouderen langer in hun woning blijven wonen spelen een rol. Dit leidt tot minder doorstroming. Een andere ontwikkeling is de immigratie. Kennismigranten, vluchtelingen die inmiddels een bestaan in Nederland hebben opgebouwd, maar ook mensen die met hun bedrijf meekomen als gevolg van een eventuele Brexit, hebben behoefte aan koopwoningen. Terwijl deze nog steeds schaars zijn. Deze ontwikkelingen leiden tot een verwachte stijging van € 150-200 miljard over 5 jaar.

Funding mix
De stijging moet worden gefinancierd. In de afgelopen 20 jaar zijn veel banken al bezig geweest om delen van hun hypotheekportefeuille te financieren in het buitenland. Het gezamenlijk financieren met een investeringsbank is niet nieuw.
Tevens is het securitiseren van een hypotheekportefeuille al vaak gedaan, ook door bestaande banken.

Eigenlijk gebruikt iedere grootbank en grote verzekeraar in Nederland securitisatie al als een middel in hun funding-mix. Banken als ABN AMRO, ING, SNS en Rabobank, maar ook verzekeraars Aegon en Achmea hebben hun eigen securitisatie-programma**.

Regelgeving maakt financiering duurder
Met de groei van de Nederlandse hypotheekportefeuille, zullen alle partijen op de Nederlandse markt zich moeten realiseren dat de huidige mix voor funding niet volstaat om in de toekomst tegen dezelfde condities de portefeuille te financieren. Door de regelgeving van zowel Basel IV als Solvency 2 zullen banken en verzekeraars hogere kosten voor funding kennen.

Tulp Hypotheken kiest voor duurzame oplossing
Vooral deze ontwikkelingen maken dat Tulp Hypotheken zich richt op buitenlandse funding-bronnen. Met het platform dat Tulp Hypotheken de laatste twee jaar heeft ontwikkeld, is zij in staat om hypotheken voor consumenten in Nederland te financieren met buitenlands geld. Daarmee is Tulp Hypotheken klaar voor de toekomst. En zal zij ook op lange termijn goede hypotheken tegen een scherpe rente bieden aan mensen in Nederland.

* DNB Kredietmarkten

** Dutch Securitisation

 

 

Deel dit bericht: Copied