rente vragen en antwoorden

 • Wat is het jaarlijkse kostenpercentage?

  Het JKP is een afkorting van ‘jaarlijks kostenpercentage’. JKP drukt de totale kosten van de hypotheeklening uit in een jaarlijks percentage. De totale kosten van de hypotheeklening bestaan uit: het rentepercentage, de eenmalig gemaakte kosten en de regelmatig terugkerende kosten. Met het JKP kun je een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders. Je treft het JKP aan in het renteaanbod, het hypotheekaanbod en het hierbij gevoegde informatieblad (ESIS: European Standardized Information Sheet).
  In het JKP nemen we de volgende kosten op, indien en voor zover de adviseur deze aan ons doorgeeft: taxatiekosten, kosten bouwkundige keuring, kosten bankgarantie, premie overlijdensrisicoverzekering/levensverzekering, premie opstalverzekering, bemiddelingskosten ten behoeve van de lening en/of aankoop van de woning, advieskosten, kosten inschrijving hypotheekregister.

 • Kan ik tussentijds mijn rentevaste periode wijzigen?

  Wil je tussentijds de rentevaste periode wijzigen? Ga voor dit soort verzoeken en andere verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een andere hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Mijn rentevaste periode loopt af, hoe kan ik een nieuwe rente kiezen?

  Aan het einde van de rentevastheidsperiode ontvang je, ongeveer 3 maanden voor het aflopen van deze periode, een rente-aankondigingsbrief. Hierin word je eenzelfde rentevastheidsperiode aangeboden als je al hebt, maar dan tegen de nieuwe geldende rentetarieven. Bij deze brief ontvang je ook een rentekeuzevolmacht. Als je een andere rentevaste periode wilt kiezen, dan kun je gebruik maken van deze volmacht. Wil je advies, ga dan naar je adviseur.